คุณสมบัติที่สำคัญ

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งครอบบริเวณแนวสันหลังคา และแนวตะเข้สันให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนระบบการยึดครอบด้วยปูนทราย เป็นการยึดครอบด้วยตะปูเกลียวที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนอกจากจะทำงานง่ายกว่าแล้ว ยังมีมาตราฐานการทำงานที่แน่นอน ไม่เสี่ยงต่อคราบสกปรกที่จะเกิดขึ้นซึ่งทำความสะอาดยาก
รายการสินค้า

แผ่นปิดรอยต่อกันซึม
สกูยึดครอบ 14 ตัว
สกูปลายสว่าน ยึดแป 32 ตัว
แปรับครอบ ยาว 1.2ม. 3 เส้น
กล่องบรรจุภัณฑ์

วิธีติดตั้ง


บริเวณสันหลังคา
ตรวจระยะแปคู่บนห่างกันไม่เกิน 8 cm.
วางแปรับครอบลงบนจันทัน แล้วยึดแปรับครอบกับจันทันด้วยสกูปลายสว่าน
รีดแผ่นปิดรอยต่อกันซึมให้แนบกับกระเบื้อง แล้วเริ่มมุงครอบสันหลังคาโดยเริ่มจากครอบปิดจั่วก่อน


บริเวณตะเข้สัน
วางปรับครอบตะเข้สันบนแปรับกระเบื้องให้ได้แนว แล้วยึดด้วยสกูปลายสว่าน
รีดแผ่นปิดรอยต่อกันซึมให้แนบกับกระเบื้อง แล้วติดตั้งครอบปิดปลายตะเข้สันกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียวให้แน่น


** อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (DRY SYSTEM) ราคาชุดละ 725.00 บาท **

อุปกรณ์ติดตั้ง DOUBLE C : เหล็กชุบสังกะสีกำลังสูงชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง : DRY SYSTEMPLATINUM : กระเบื้องแผ่นเรียบ
บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด 813 ถ. เจริญนคร บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2877-9700 แฟกซ์ 0-2476-3777, 0-2877-5616
SRIKRUNGDHONBURI CO.,LTD. 813 Chareonnakorn Rd., Bangpakok, Rajaburana, Bangkok 10140
Tel. +662 877 9700 Fax: +662 476 3777, +662 877 5616

Copyright © 2001 All Rights Reserved.
กลับสู่หน้าหลัก