รายละเอียด เทคโนโลยี ขั้นตอนการผลิต การรับรอง บริการ รับเหมามุงกระเบื้อง ภาพตัวอย่างโครงการที่ใช้กระเบื้องคอนกรีตฯ
 
ตารางคุณสมบัติกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

คุณสมบัติ
กระเบื้อง คอนกรีต
V-CON AUSTRALIA
"HACIENDA" TILE

STANDARDS
ASSOCIATION
OF AUSTRALIA
AS 1757-1975

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระเบื้อง
คอนกรีต มุงหลังคา
มอก. 535-2540
การต้าน แรงกด ตามขวาง 1500 นิวตัน ไม่น้อย กว่า 450 นิวตัน ไม่น้อย กว่า 450 นิวตัน
การดูดซึมน้ำ ไม่เกิน 10% โดยน้ำหนัก ไม่เกิน 10% โดย น้ำหนัก ไม่เกิน 10% โดย น้ำหนัก
การไม่รั่วซึม ไม่ปรากฏ หยดน้ำ ใต้ผิว กระเบื้อง หลังจาก กักน้ำ ไว้ เหนือผิว กระเบื้อง สูง 50 มม. เป็น เวลา 24 ชม. จะต้อง ไม่ปรากฏ หยดน้ำ ใต้ผิว กระเบื้อง หลังจาก กักน้ำ ไว้ เหนือผิว กระเบื้อง สูง 50 มม. เป็น เวลา 24 ชม. จะต้อง ไม่ปรากฏ หยดน้ำ ใต้ผิว กระเบื้อง หลังจาก กักน้ำไว้ เหนือผิว กระเบื้อง สูง 50 มม. เป็น เวลา 24 ชม.
ความหนา ของ ตัวกระเบื้อง 11 มม. ไม่น้อย กว่า 8 มม. ไม่น้อย กว่า 9 มม.
ความหนา ขอบราง ลิ้นด้านข้าง 9 มม. ไม่น้อย กว่า 6 มม. ไม่น้อย กว่า 6 มม.
ระยะ ซ้อนทับ ของ รางลิ้น 34 มม. ไม่น้อย กว่า 25 มม. ไม่น้อย กว่า 25 มม.
ความกว้าง ของ ขอเกี่ยว ระแนง 52 มม. ไม่น้อย กว่า 19 มม. ไม่น้อย กว่า 32 มม.
ความหนา ของ ขอเกี่ยว ระแนง 20 มม. ไม่น้อย กว่า 12 มม. ไม่น้อย กว่า 6 มม.
ความลึก ของขอ เกี่ยว ระแนง 11.50 มม. ไม่น้อย กว่า 10 มม. ไม่น้อย กว่า 9 มม.
การป้องกันไฟ อยู่ใน อัตรา เผา ไม่ ไหม้ AS TM-E 108  
สารละลายตะกั่ว ไม่พบ
วิเคราะห์ โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   

[กลับ]


บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด 813 ถ. เจริญนคร บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2877-9700 แฟกซ์ 0-2476-3777, 0-2877-5616
SRIKRUNGDHONBURI CO.,LTD. 813 Chareonnakorn Rd., Bangpakok, Rajaburana, Bangkok 10140
Tel. +662 877 9700 Fax: +662 476 3777, +662 877 5616

Copyright © 2001 All Rights Reserved.