Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    
   กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแข็งแรงทนทาน
   รูปแบบฮาเซนดาและกระเบื้องแผ่นเรียบโดย
   ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยจากออสเตรเลีย
   มีให้เลือกมากกว่า 30สีมีขนาดใหญ่กว่าทำ
   ให้ประหยัดกว่า 10 % คุณภาพได้มาตรฐาน
   มอก.ของไทย และออสเตรเลีย, แผ่นสะท้อน
   ความร้อนสะท้อนความร้อน 97% เสริมใย
   HDPEสำหรับ ติดตั้งใต้หลังคา ที่อยู่อาศัย
   อาคารในโรงงานฟาร์มต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน
   ความร้อนจากภายนอก
 

 

 
 
 
 
 

แดง-แหล่งทรัพย์สิน
(MARI GOLD)

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

   

น้ำตาล-บ้านเป็นสุข
(BOW)

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

   

อิฐ-คิดได้สม
( BRICK)

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

   

น้ำตาลอ่อน
(LIGHT BROW)

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

ดูเพิ่มเติม
 
 
 

STRAWBERRY RED

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

   

ESPRESSO

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

   

NATURAL GREEN

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

   

SMOKY GREY

น้ำหนัก : 4.70 กก.
แบบสี : สีธรรมดา

ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 

สีทาหลังคา
ROOF

เปลี่ยนสีหลังคา
เก่าให้ใหม่

   

แผ่นกันความร้อน
V - CON ENVIRO

ประสิทธิ ภาพการ
สะท้อนความร้อนสูง

   

กระเบื้องแผ่นใส
TRANSPARENT TILE

   

ขอยึดกระเบื้องกับ
แปหรือเชิงชาย

เพื่อการ มุงหลังคา
ที่สมบูรณ์แบบ

ดูเพิ่มเติม
 
* ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั่ง ต้องซื้อให้ครม ตามจำนวนการใช้จริง เพื่อให้ได้กระเบื้องในรอบเดียว รายละเอืยดต่างๆ ที่รวมในเว็บใซต์ *
* อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรามล่วงหน้า *
* สีและผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากการแสดงผลของหน้าจอ *
 
 

Copyright © 2011. All Rights Reserved roofproduct.com